Lúa Hai
Tòa HH02A Eco Lakeview đã được gỡ phong tỏa chỉ giữ cách ly tầng 4.
Quận Hoàng Mai: Gỡ phong tỏa chung cư HH02A Eco Lake View, chỉ cách ly tầng 4
www.hanoimoi.com.vn

Bình luận

Google