Anonymous Bopp
Các nhãn hàng đồng loạt ẩn bài viết về Kim Seon Ho trên Instagram.
Hiện nay đã có các nhãn hàng hành động là:
- Domino Pizza
- Food Bucket
- Canon Korea
 

Bình luận

Google