Hóng Biến Siêu Tốc
Long An: người đàn ông 1h sáng sang hóa vàng nhà hàng xóm vì lý do tranh chấp đất đai, tuyên bố: "Tau chấp nhận bữa nay tau chết với mày nè"

Xem video
 

Bình luận

Google