Lúa Hai
Một F0 liên quan tới ổ dịch Công ty T&T, Phường Văn Quán (Quận Hà Đông) phỏng toả 1 chung cư và cả chợ Xanh.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN)
facebook.com

Bình luận

Google