Lúa Hai
7 đồng nghiệp tại công ty T&T (https://www.ttgroup.com.vn/) của mẹ em học sinh lớp 5, ca nhiễm đầu tiên ở Park 11 Times City, đã nhiễm COVID-19, từ F1 trở thành F0.
Hà Nội: Thêm 7 đồng nghiệp của bệnh nhân ở Times City dương tính với SARS-CoV-2
anninhthudo.vn

Bình luận

Google