Bitcoin: chỉ số của tuần thứ 2 dự báo điều gì về xu hướng của BTC?

Nguyễn Xuân Quang Anh
Bitcoin đã có số lượng giao dịch tăng 19% trong tháng 10 và quy mô giao dịch Bitcoin trung bình đã tăng lên đáng kể. Hoạt động của Bitcoin đã phục hồi nhanh chóng trong hai tuần qua.

Theo báo cáo của Glassnode

Số lượng cá nhân tham gia vào thị trường Bitcoin đã tăng 19% cho đến nay, đạt khoảng 291.000 địa chỉ hoạt động mỗi ngày.

Những người tham gia thị trường tích cực nhất trong lịch sử thường thể hiện mối quan tâm mạnh mẽ của mình với Bitcoin trong giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Kể từ giữa tháng 9, quy mô giao dịch trung bình đã tăng lên hơn 1.3 BTC. Lần cuối cùng mạng lưới Bitcoin chứng kiến khối lượng giao dịch trung bình lớn hơn 1.6 BTC là vào tháng 3 năm 2020.

Dữ liệu bổ sung về Bitcoin (BTC)

Báo cáo mới nhất của Glassnode cho thấy những hodler BTC dài hạn vẫn không sẵn sàng bán tài sản của họ mặc dù giá đã tăng lên trên 57.000$. Các hodler dài hạn đang nắm giữ tổng cộng 13.28 triệu Bitcoin. Con số này là 10.91 triệu BTC vào tháng 3 năm 2021.

Glassnode nói thêm trong báo cáo:

 

Trong 7 tháng qua, xu hướng HODling đã thống trị và hơn 2.37 triệu BTC đã chuyển từ nắm giữ ngắn hạn sang hodl dài hạn (~155 ngày). Gần đây chỉ có 186 nghìn BTC được khai thác trong cùng khoảng thời gian đó, có nghĩa là LTH (holder dài hạn) đã tích lũy được nhiều hơn 12.7 lần số tiền được khai thác trung bình

Bình luận

Google