Lúa Hai
Chung cư 183 Hoàng Văn Thái và ngõ 68 Cầu Giấy cũng đã bị cách ly liên quan tới ổ dịch Công ty T&T
https://tamdiem247.com/su-kien/ha-noi-phong-toa-them-2-chung-cu-lien-quan-den-ca-mac-covid-19_tienphong-post1339615.html
tamdiem247.com

Bình luận

Google