CHÍNH THỨC: TĂNG TIỀN PHẠT, TỊCH THU TANG VẬT "MUA, BÁN DIÊM"

Hóng Biến Siêu Tốc
Nghị định 144/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ đầu tháng 1-2022 không chỉ tăng mức phạt đối với các hành vi "mua diêm", "bán diêm" mà còn bổ sung hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Cụ thể, hành vi "mua diêm", "bán diêm" bị xử phạt như sau:

Mức phạt hành chính với hành vi "mua diêm":

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi "mua diêm". (Trước đây bị phạt 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng)

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp "mua diêm" từ 02 người trở lên cùng một lúc.

Mức phạt hành chính với hành vi "bán diêm":

- Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi "bán diêm". (Trước đây phạt từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng)

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp "bán diêm" cho 02 người trở lên cùng một lúc.

Ngoài hình thức phạt chính thì người thực hiện hành vi "mua diêm", "bán diêm" còn bị xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật vi phạm hành chính. Riêng đối với hành vi "bán diêm", còn áp dụng hình thức trục xuất người nước ngoài.

Theo: Pháp luật & Bạn đọc

Bình luận

Google