Độ khó đào Bitcoin trở lại trên 20T, ý nghĩa ở đây là gì?

Nguyễn Xuân Quang Anh
Độ khó của Bitcoin là thước đo số lượng hàm băm (theo thống kê) phải được tạo ra để giải khối Bitcoin tiếp theo và kiếm được phần thưởng khai thác. Bitcoin đã ghi nhận lần điều chỉnh độ khó thú 7 liên tiếp.

Độ khó của bitcoin lại tăng lên, vượt qua mức 20T

Theo dữ liệu từ mạng lưới Bitcoin, vào ngày 18.10.2021, lúc 11:25 tối UTC, Bitcoin đã ghi nhận một sự điều chỉnh tích cực khác về độ khó khai thác.

Độ khó khai thác Bitcoin (BTC) chứng kiến ​​sự điều chỉnh tích cực lần thứ bảy liên tiếp.

Mặc dù đây là lần điều chỉnh tích cực nhỏ nhất kể từ tháng 8 năm 2020 (thêm 0.95%), Bitcoin đã hoàn thành một chuỗi 7 lần điều chỉnh tích cực liên tiếp theo cách vô cùng ấn tượng.

Do đó, độ khó khai thác Bitcoin (BTC) lần đầu tiên trở lại trên 20T sau năm tháng.

Một loạt 7 lần điều chỉnh tích cực là rất hiếm: lần cuối cùng bắt đầu vào đầu quý 3 năm 2019, khi thị trường Bitcoin bắt đầu phục hồi sau crypto winter.

Độ khó khai thác Bitcoin (BTC) được tự động điều chỉnh sau mỗi 2016 khối (khoảng hai tuần một lần) để giữ cho thời gian khai thác ổn định trong khoảng 10 phút.

Do đó, khi số lượng thợ đào đang hoạt động quá nhiều, độ khó sẽ tăng lên và khi các thợ đào offline, độ khó sẽ giảm xuống.

Bình luận

Google