Gớt nước mắt với clip ghi lại hình ảnh "trồng" đào trên cành mận kết hợp với hoa chè để bán

Hóng Biến Siêu Tốc
Cành mận, hoa chè không biết sau nở ra quả gì :))))
Share: TP-Tinh/ OFFB
Социальная сеть Одноклассники. Общение с друзьями в ОК. Ваше место встречи с одноклассниками
ok.ru
Xem video
 

Bình luận

Google