Hộc Châu Phu Nhân Tập 30

Trang Trang
Biết là Đế Húc quan tâm và muốn làm điều tốt cho Phương Chư lắm nhưng đụng ai cũng mai mối thế này thì quả thật fan Hộc Châu phu nhân (Cửu Châu Hộc Châu phu nhân) không có ham.

Tự nhiên một ngày đẹp trời nọ, Đế Húc đưa Chử Lâm Lang từ ngoài dân gian vào cung rồi nhận là em gái. Chử Lâm Lang trở thành Đế Cơ, quyền lực và danh tiếng thuộc hàng nhất nhì nước Đại Trưng. Rồi Đế Húc lượm lặt ở đâu thông tin Chử Lâm Lang thân với Phương Chư lắm, thế là từ đây chuyện "đẩy thuyền" vô duyên đã được thực hiện.
 

Bình luận

Google