Lãnh đạo G7 ban hành hướng dẫn về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC)

Nguyễn Xuân Quang Anh
Các nhà lãnh đạo tài chính của nhóm G7 đồng ý rằng CBDCs sẽ bổ sung bên cạnh tiền mặt và không gây bất lợi cho hệ thống tiền tệ.

Nhóm G7 đã thảo luận về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) trong tuần này và đưa ra kết luận rằng chúng không gây hại đến ổn định tài chính và đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe.

Các nhà lãnh đạo tài chính của nhóm G7 đã gặp nhau tại Washington vào ngày 13 tháng 10 để thảo luận về tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và tán thành 13 nguyên tắc chính sách công liên quan đến việc thực hiện chúng.

CBDC không được vi phạm các nhiệm vụ của ngân hàng trung ương và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về quyền riêng tư, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình để bảo vệ dữ liệu người dùng.

G7, bao gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, bắt buộc rằng bất kỳ CBDC mới ra mắt nào cũng không được gây hại cho khả năng duy trì ổn định tài chính của ngân hàng trung ương. Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng tài chính và ngân hàng trung ương G7 cho biết:

 

Sự phối hợp và hợp tác quốc tế mạnh mẽ về những vấn đề này giúp đảm bảo rằng sự đổi mới của khu vực công và tư nhân sẽ mang lại lợi ích trong nước và xuyên biên giới đồng thời an toàn cho người dùng và hệ thống tài chính rộng lớn hơn

Bình luận

Google