Lệnh bán kỷ lục 10.000 BTC được thực hiện trên OKEx

Nguyễn Xuân Quang Anh
Một lệnh bán Bitcoin khổng lồ đã xuất hiện trên sàn giao dịch tiền điện tử của Trung Quốc, nhưng các nhà giao dịch đã không nhận thấy

Theo dữ liệu mới nhất từ ​​TradingView, Bitcoin đã trải qua một đợt tăng đột biến về khối lượng giao dịch xuất hiện trên OKEx. Theo Colin Wu, sự gia tăng đột biến về khối lượng đã xuất hiện do lệnh bán lên tới 10.000 BTC đã được hoàn thành trên sàn giao dịch OKEx.

Do hiệu ứng từ lệnh bán chưa xuất hiện trên biểu đồ nên rất có thể đã bị lực mua trên thị trường “ăn”.

Khi các lệnh lớn như vậy được thực hiện, các nhà giao dịch thường sẽ thấy một bấc đáng kể bên trong nến hàng ngày. Kết luận chính mà các nhà giao dịch đưa ra về một bức tranh hành động giá ổn định là xu hướng hiện tại đang di chuyển với sự hỗ trợ mạnh mẽ và thanh khoản cao bên dưới nó.

Vào thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở mức 62.170 đô la với mức tăng trưởng 0.19% hàng ngày trên Coinbase và 0.09% trên OKEx.

Bình luận

Google