Lúa Hai
Cơn bão số 1 (Choi-wan) sẽ mở mở màn mùa mưa bão ở Việt Nam. Cơn bão đầu tiên có xu hướng di chuyển lên phía bắc, sau đó đổi hướng đông bắc di chuyển ra ngoài Biển Đông và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Xuất hiện bão giật cấp 10 gần Biển Đông
vietnamnet.vn

Bình luận

Google