Anonymous Bopp
🍉 Một đỉnh lưu ngủ với fan, sau đó fan có thai, fan là người Phúc Kiến vô cùng nhiều tiền, yêu đến ch.ết đi sống lại bằng giá nào cũng muốn sinh đứa trẻ ra. Ba của nhà gái phải ra mặt nói chuyện, vì vậy đã đạt được thống nhất. Mẹ của đỉnh lưu không tin đứa bé đó là của đỉnh lưu, nên đã cho người bí mật theo dõi cô gái kia, bị cô gái kia phát hiện, sau đó thì báo cảnh sát.
Dưới cmt:
- Đỉnh lưu 3 chữ, có thể tra baidu xem có bao nhiêu người. Có đại ngôn, có show.
- Có fan khoảng 20M - 40M
- Nhất trí con nhà gái nuôi, không có bất cứ quan hệ nào với nhà trai.
- Sắp tới sẽ được ăn 🍉 xứng tầm
Cre: Phố Thị CBiz

Bình luận

Google