Anonymous Bopp
[TRANS] DANH SÁCH ĐẠI NGÔN "LỤC ĐẠI LAM HUYẾT, BÁT ĐẠI HỒNG HUYẾT" CỦA MINH TINH HOA NGỮ ✨

Ở các nước thường chỉ thấy title Ambassador (Đại sứ) nhưng bên Trung lại chia thành 代言人 (Người đại diện) và 大使 (Đại sứ), và người đại diện > đại sứ.
______________________

🔵 CHANEL

Đại sứ hình tượng thương hiệu: Châu Tấn , Lưu Văn, Trần Vỹ Đình, Tỉnh Bách Nhiên, Quế Luân Mỹ, Tống Thiến, Mã Tư Thuần, Lưu Thi Thi, Tân Chỉ Lôi, Vương Nhất Bác, Trương Quân Ninh.

🔵 LOUIS VUITTON

• Người đại diện: Lưu Diệc Phi.
• Đại sứ thương hiệu: Chung Sở Hi, Kim Thần, Chu Nhất Long, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn, Lưu Hạo Tồn.
• Bạn thân thương hiệu: Âu Dương Na Na, Châu Dã.

🔵 GUCCI

Người đại diện thương hiệu: Lý Vũ Xuân, Nghê Ni, Lộc Hàm, Tiêu Chiến.

🔵 DIOR

• Đại sứ thương hiệu khu vực Trung Quốc: Triệu Lệ Dĩnh, Angela Baby, Vương Tuấn Khải, Hoàng Hiên, Trần Phi Vũ, Dương Thái Ngọc, Lâm Nhất.
• Người đại diện Dior make-up khu vực Trung Quốc: Angela Baby.
• Đại sứ Dior make-up khu vực Trung Quốc: Vương Tử Văn.
• Người đại diện Dior skincare khu vực Trung Quốc: Triệu Lệ Dĩnh.
• Đại sứ Dior skincare khu vực Trung Quốc: Cảnh Điềm.
• Đại sứ hình tượng dòng dưỡng da Prestige khu vực Trung Quốc: Vương Lệ Khôn.
• Đại sứ hình tượng dòng kem dưỡng Capture Totale khu vực Trung Quốc: Ngô Cẩn Ngôn.
• Người đại diện dòng nước hoa Sauvage khu vực Trung Quốc: Vương Tuấn Khải.
• Đại sứ hình tượng dòng nước hoa Sauvage khu vực Trung Quốc: Hoàng Cảnh Du.
• Đại sứ Dior perfume khu vực Trung Quốc: Hàn Đông Quân.
• Đại sứ Dior jewelry khu vực Trung Quốc: Triệu Lệ Dĩnh, La Vân Hi.
• Bạn thân thương hiệu: Mạnh Mỹ Kỳ, Lưu Vũ Hân, Chương Nhược Nam, Viên Băng Nghiên, Nhậm Mẫn.

🔵 PRADA

Người đại diện: Thái Từ Khôn, Xuân Hạ.

🔴 GIVENCHY

• Người đại diện: Phạm Thừa Thừa, Âu Dương Na Na.
• Đại sứ Zhiai* 2021: Quách Thái Khiết, Lưu Hiến Hoa, Tăng Khả Ny, Mã Tư Duy.

(*) Nguyên văn là 炙爱.

🔴 GIORGIO ARMANI

• Người đại diện toàn cầu: Hồ Ca.
• Đại sứ hình tượng nghệ thuật khu vực Đại Trung Hoa và Châu Á TBD: Ngô Mục Dã.
• Đại sứ hình tượng Giorgio Armani Crossroads: Đồng Dao.

🔴 VALENTINO

• Người đại diện thương hiệu: Đường Yên, Trương Nghệ Hưng.
• Người đại diện dòng kính mắt: Tần Lam.
• Đại sứ thương hiệu: Quan Hiểu Đồng.

🔴 VERSACE

Đại sứ thương hiệu: Ngô Tuyên Nghi.

🔴 LANVIN

• Đại sứ thương hiệu: Trương Tiểu Bùi, Thành Nghị.
• Đại sứ “hình” tượng: Vu Mông Lung.
_________________

Dịch: Hồng trà sữa
Nguồn ảnh: 纽约时报.

Bình luận

Google