Tăng Thuấn Hy bị đào quá khứ kỳ thị xu hướng tính dục Trương Quốc Vinh

Anonymous Bopp
TĂNG THUẤN HY BỊ ĐÀO LẠI PHÁT NGÔN KỲ THỊ TRƯƠNG QUỐC VINH, BÌNH LUẬN THÔ TỤC “NỨNG RỒI, “THREESOME THÌ SAO”,…

Cre: Sạp Báo Hoa Ngữ

Blogger đào lại ảnh năm 15 tuổi, Tăng Thuấn Hy từng bình luận kỳ thị xu hướng tính dục của Trương Quốc Vinh trên Insta. Cụ thể, Tăng Thuấn Hy đã hỏi chữ trên chiếc áo mà Trương Quốc Vinh đang mặc là chữ “gay” hả, sau đó đã bị netizen mắng lại “gay em gái mày” và nói rằng đó là chữ GAP, tên nhãn hàng.

Ngoài ra, ở trên Weibo, Tăng Thuấn Hy cũng từng bình luận rất nhiều câu từ thô tục như: “Đóng chặt c.úc h.oa của mình đi làm ơn”, “N.ứ.ng rồi đó”, “Threesome thì sao bà chị”, “Chị chưa từng gọi gà (từ lóng chỉ gái mại dâm) sao?”,…

Tăng Thuấn Hy sinh năm 1997, từng tham gia đóng nhiều bộ phim như “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”, “Chung Cực Bút Ký”, Mau Mang Anh Trai Tôi Đi”,…

Bình luận

Google