Tiền điện tử là 'Ưu tiên chính' của thành phố Miami

Nguyễn Xuân Quang Anh
Thị trưởng Miami, Francis Suarez nói rằng tiền điện tử là “ưu tiên chính” đối với ông trong việc xây dựng thành phố của mình thành thủ đô tiền điện tử của thế giới. “Tôi muốn chúng tôi trở thành một thủ đô tiền điện tử của Hoa Kỳ hay của thế giới".

Miami hướng tới mục tiêu trở thành thủ đô tiền điện tử của thế giới

Thị trưởng Miami, Francis Suarez đã nói về bitcoin và tiền điện tử trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg được công bố hôm thứ Ba. Vị thị trưởng đã vận động các nhà lập pháp cho phép các nhân viên chính phủ được trả lương bằng bitcoin ngoài việc cho phép thanh toán thuế bằng tiền điện tử và để thành phố đầu tư một phần tiền vào BTC. 

Thị trưởng Suarez trả lời:

 

Tiền điện tử là một ưu tiên chính đối với tôi vì tôi muốn chúng tôi khẳng định mình như một thủ đô tiền điện tử của Hoa Kỳ hay của thế giới.

Miami thực sự muốn làm được ba điều: Một là đề xuất vào tháng 10 để cho phép nhân viên của chúng tôi được trả lương bằng bitcoin, cho phép cư dân của chúng tôi thanh toán phí bằng bitcoin và thậm chí cả thuế bằng bitcoin nếu được cho phép.

Ông Suarez cũng được yêu cầu bình luận về việc liệu bitcoin có vô giá trị như lời của CEO Jamie Dimon nói hay không. Suarez trả lời:

 

Nó chắc chắn không phải là vô giá trị

Bình luận

Google