Trang Khàn đang thách thức dư luận và matday 1 cách công khai Tuyên bố không sao kê làm đc gì nó

Hóng Biến Siêu Tốc
"Tao đéo sao kê đấy chúng mày tuổi cặc gì bắt tao sao kê. Tao thích chúng mày đi kiện cho chúng mày có việc làm đấy"
Cái con Trang Mắm thối này nó khắm thiệt
ok.ru
Xem video
 

Bình luận

Google