Video: Tên lửa bay trên đầu trong khi phóng viên ghi hình ở Kramatorsk, Ukraine

Hóng Biến Siêu Tốc
Video: Tên lửa bay trên đầu trong khi phóng viên ghi hình ở Kramatorsk, Ukraine
Xem video
 

Bình luận

Google