Trang web chính thức cho bộ anime Cheat Kusushi...
Tác giả Akira Himekawa đã chính thức xác nhận...
Google