Có vẻ Facebook đang thực hiện lời hứa hồi tháng 5 năm...
iOS 13.1.3 không những không khắc phục các lỗi trước...
Từ trước tới nay, khi nhắc tới game, người ta chỉ nghĩ...
Thêm một thành viên mới trong gia đình Exodus vừa được...
Google