iOS 15.4 beta cho phép mở khóa Face ID khi đeo khẩu trang

Sau khi cho phép Face ID làm việc với khuôn mặt đeo khẩu trang nhưng yêu cầu Apple Watch...

Google