Jo Yi Hyun

300 Người theo dõi

Tiểu sử cá nhân: Ngày/nơi sinh: 8 tháng 12, 1999 (21 tuổi) Học vấn: Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim (2015–2018), Trường đại học Kyung Hee Phim đã tham gia: Metamorphosis (2019) Homme Fatale (2019) Sắp sửa tham gia School (2021)

Tin địa phương

Google