10 năm - Hành trình Đỏ đã mang lại gần 700.000 đơn vị máu phục vụ điều trị

1 chủ đề liên quan

30-07-2022
20:07
Hành trình Đỏ đã vượt xa giới hạn của một chương trình vận động hiến máu...
19:41
Trong 10 năm qua Hành trình Đỏ đã thực sự “Kết nối dòng máu Việt” mang lại...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google