3 tiêu chí phân loại cấp độ dịch, không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

14-10-2021
07:52
nld.com.vn  • 
Quy định "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" vừa ban...
07:37
Tối 13-10, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google