9 tháng, chỉ có 26 bằng lái xe cấp đổi trên cổng dịch vụ công quốc gia

23-09-2022
07:26
Nếu có dữ liệu giấy khám sức khoẻ trên cổng dịch vụ công Quốc gia, các cơ quan...
07:16
ANTD.VN - Từ ngày 1/1/2022 đến nay, chỉ có 26 bằng lái xe đăng ký và trả kết quả...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google