9 tháng năm 2022: thu ngân sách nhà nước đạt hơn 78% dự toán

06-10-2022
14:08
Ngày 6/10, Cục Thuế tỉnh sơ kết 9 tháng và nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế quý...
14:03

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google