93 năm thành lập Đảng: Mối quan hệ gắn bó “máu thịt” giữa Đảng và dân

03-02-2023
06:19
baotintuc.vn  • 
Ngay từ ngày thành lập Đảng và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam,...
06:03
Kể từ khi ra đời, Đảng đã luôn xác định: Nhiệm vụ của Đảng là một lòng,...
06:00
Thực tế lịch sử cách mạng nước ta cho thấy mệnh đề “Đảng với nhân dân là...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google