Bắc Giang đoạt giải Nhì thi tìm hiểu pháp luật về công tác dân tộc khu vực Đông Bắc

21-11-2023
14:43
BẮC GIANG - Ngày 19/11, tại tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội thi tìm...
14:31
- Từ ngày 17 đến ngày 20-11, tại tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google