Ban Bí thư ra Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đảm bảo ATGT

26-05-2023
16:41
Ban Bí thư vừa có Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công...
16:41
vov.vn  • 
VOV.VN - Ngày 25/5/2023, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 23-CT/TW về tăng cường sự...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google