Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét về công tác cán bộ

1 chủ đề liên quan

30-12-2022
18:38
Ngày 30/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII...
18:12
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google