Bảo tồn và phát triển nghề làm gốm của người Chăm ở Ninh Thuận - Bài 1: Tinh hoa nghề gốm

06-12-2022
13:45
baotintuc.vn  • 
“Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” của Việt Nam được ghi vào Danh sách Di...
13:32
baotintuc.vn  • 
“Nghệ thuật làm gốm của người Chăm” của Việt Nam được Tổ chức Khoa học,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google