Bịt kẽ hở trong luật để ngăn việc cố tình đấu giá cao rồi bỏ cọc

15-01-2022
17:15
1thegioi.vn  • 
Theo luật sư Trần Minh Hùng, nhà nước phải quy định các chế tài xử phạt vi phạm...
16:48
1thegioi.vn  • 
Những quy định hiện nay về đấu giá đất còn nhiều “kẽ hở” và đang bị doanh...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google