Bộ Công Thương sẽ đấu giá bổ sung 200.000 tấn đường niên vụ 2021-2022

03-12-2022
10:46
Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường bổ sung của niên vụ 2021-2022...
10:46
baotintuc.vn  • 
Bộ Công Thương cho biết, tới đây Bộ sẽ tổ chức đấu giá bổ sung 160.000 tấn...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google