Bố dùng kéo đâm con trai 24 tuổi nguy kịch

24-06-2022
13:39
Người cha dùng kéo đâm vào bụng con trai sau khi uống rượu say, mắng con không chịu...
13:27
Do bực tức vì con trai (24 tuổi) không đi bón phân cho lúa, sẵn hơi men trong người,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google