"Bộ Giao thông vận tải chưa biết gì về vị trí sân bay thứ 2 vùng Thủ đô ở Thường Tín"

25-05-2022
08:42
baohaiduong.vn  • 
Trước thông tin bất ngờ về vị trí xây sân bay thứ 2 cho vùng Thủ đô được TP...
08:29
vov.vn  • 
VOV.VN - Trước thông tin bất ngờ về vị trí xây sân bay thứ 2 cho vùng Thủ đô được...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google