Bộ phim từng khiến Tiêu Chiến hoài nghi về bản thân, áp lực vì không đóng nổi cảnh khóc

19-09-2021
11:02
saostar.vn  • 
Không làm phần 2, "Lang điện hạ" sẽ quay bản điện ảnh. Theo Vương Đại Lục thì...
11:02
saostar.vn  • 
Là một sinh viên tốt nghiệp ngành thiết kế, nhưng duyên số lại đưa Tiêu Chiến...
11:02
saostar.vn  • 
Tiêu Chiến thời điểm quay "Lang điện hạ" vẫn là tân binh trong giới phim ảnh, chính...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google