Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an điều tra hành vi trốn thuế chuyển nhượng bất động sản

16-01-2022
06:08
GD&TĐ - Bộ Tài chính đã gửi công văn đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp cùng phối...
05:50
vietnamnet.vn  • 
Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an, Bộ Tư pháp và UBND các tỉnh, thành phố trực...
15-01-2022
16:19
baohaiduong.vn  • 
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các địa...
16:16
Bộ Tài chính đề nghị bộ Công an, bộ Tư pháp vào cuộc để chống thất thu thuế...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google