Bộ trưởng Tài chính giải thích việc chỉ đề xuất giảm thuế VAT trong 6 tháng

01-06-2023
20:45
Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, phương án giảm thuế VAT 2% đến hết...
20:30
baohaiduong.vn  • 
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) đề nghị mở rộng phạm vi, đối...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google