Bộ Y tế lý giải việc đề xuất Chính phủ tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A

1 chủ đề liên quan

12-08-2022
14:56
vneconomy.vn  • 
Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công...
14:48
Đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết...
14:36
www.thtg.vn  • 
Bộ Y tế tiếp tục đề xuất vẫn giữ phân loại Covid-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm...
14:33
Bộ Y tế tiếp tục đề xuất vẫn giữ phân loại COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm...
14:07
Bộ Y tế vừa có Tờ trình Chính phủ về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...
Topic:

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google