"Bố Yang" chê producer của Brave Girls sản xuất idol nào cũng thất bại, giờ phải "trắng mắt ra" vì nhóm nổi như cồn khiến Knet hả hê

1 chủ đề liên quan

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google