Cà Mau phát giấy đi đường cho toàn dân giữa mùa dịch

20-07-2021
12:12
plo.vn  • 
Trong thời gian giãn cách chống COVID19, mỗi hộ ở Cà Mau sẽ được cấp 1 phiếu/thẻ...
19-07-2021
13:46
plo.vn  • 
Người đi lại liên xã trong tỉnh Cà Mau không có giấy đi đường có thể bị xử...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google