Các chủ đầu tư điện sạch “kêu cứu” nhưng chưa hợp tác

19-03-2023
09:28
vneconomy.vn  • 
Công ty Mua bán điện (EPTC) đã có văn bản đề nghị 85 chủ đầu tư các dự án chuyển...
09:14
(TN&MT) - Mặc dù Công ty Mua bán điện thuộc EVN (EPTC) đã có văn bản đề nghị nhưng...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google