Các cụ thượng thọ được rước bằng võng đào lên miếu Tiên Công lễ tổ ở Quảng Ninh

28-01-2023
16:14
tienphong.vn  • 
Tại vùng đảo Hà Nam, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) có lễ hội rước người sống...
16:00
vtc.vn  • 
Các cụ từ 80 đến 100 tuổi ở vùng đảo Hà Nam (Quảng Yên, Quảng Ninh) được con...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google