Cách nào 'giải khát' vốn cho doanh nghiệp?

28-05-2023
08:35
nld.com.vn  • 
Doanh nghiệp đề xuất hàng loạt giải pháp gỡ khó về thị trường, tiếp cận vốn...
08:24
kienthuc.net.vn  • 
TS Cấn Văn Lực cho rằng để giải cơn khát vốn cho cộng đồng doanh nghiệp, cần...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google