Cấm bay 9 tháng khách hút thuốc lá trên máy bay, chây ì nộp phạt

11-03-2023
16:20
Người đàn ông bị cấm bay trong vòng 9 tháng vì hành vi hút thuốc lá trên máy bay...
15:49
Một hành khách có hành vi vi phạm hút thuốc lá trên máy bay và không chấp hành nộp...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google