Cán bộ, công chức ở tp.hcm sẽ giảm 50% thu nhập tăng thêm để hỗ trợ cho người dân.
41 bài viết

Xem tất cả
Google