Cần có kênh đo lường sự hài lòng giải quyết kiến nghị của cử tri

26-05-2023
19:44
Các Đại biểu Quốc hội cho rằng việc đưa vào thảo luận kết quả giải quyết...
19:43
kienthuc.net.vn  • 
Đại biểu Dương Khắc Mai băn khoăn về chất lượng một số văn bản trả lời,...
19:30
baotintuc.vn  • 
Lần đầu tiên Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc...
19:06
vneconomy.vn  • 
Đối với những kiến nghị cụ thể của cử tri, việc trả lời của một số bộ,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google