Cần có quy định về lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ dầu khí

1 chủ đề liên quan

01-10-2022
14:56
Trong sửa đổi Luật Dầu khí, hợp đồng dầu khí là nội dung quan trọng được cơ...
14:34
Để không tạo ra “khoảng trống pháp lý” giữa các quy định pháp luật hiện hành,...
14:30
tuoitre.vn  • 
Để không tạo ra “khoảng trống pháp lý” giữa các quy định pháp luật hiện hành,...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google