CẢNG QUỐC TẾ TÂN CẢNG-CÁI MÉP: Lập kỷ lục xếp dỡ mới với 14.235 TEUs

2 tin mới

11-06-2021
19:07
thanhnien.vn  • 
Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn đã...
18:25
Ngày 10/6, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) đã thiết lập mức kỷ lục mới...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google